.-------.------.---.---.--------.-------.-------.       
      ..| '\---| /' |  |  | '\  | '\  | '\---|------------##-.
      : |---/. | \ __| ./ .--|  /  \  /  |---/. |        |
 ........ ..: '-------'  | '----' '-----'--'-------'-------'        |
|          ':|___| ---// triglav 2000 //-----------------------------'
|
| Výstup na Triglav (4.7.2000)
|
| Z Kovinarskej koče (870 mnm, 200 SKK na deň) som mal v pláne vyraziť 05:30, 
| keďže som sa chcel pokúsiť urobiť zostup i výstup v jeden deň, avšak môj 
| kolega Marcel inštinktívne vypol budík a tak po malom občerstvení vyrážam 
| o 06:30. 
|
| Začínam výstup dolinou Krma. Po oboch stranách sa vypínajú dvojtisícové 
| končiare, ktoré hlavne na východnej strane klesajú kolmo do doliny. Po nočnom 
| lejaku som mal isté obavy, ktoré aj zostali, pretože celý deň bolo zamračené 
| a celú cestu ma sprevádzala hmla. Za polhodinku prichádzam nk parkovisku 
| (1000 mnm), kde končí horská cesta. Les postupne nahrádza kosodrevina a častý 
| výskyt hovien dáva tušiť prítomnosť pasúcich sa stád. Čo sa aj potvrdzuje, 
| keď po horskej lúka Vršaca prichádzam na ďalšiu Malo Polje, kde sa pasú kravy 
| a je tu i napájadlo. Ešte vyššie vidím kolóniu svišťov a pri salaši ma prudí 
| štekajúca Čičava. Som rád, že nesvieti slnko, čo by ma aj zabilo a preto 
| sa pri žriedle nad pastierskym domom občerstvujem iba pro forma.
|
| Po menšom traverze sa cesta rozdeľuje. Vpravo pokračuje cesta na Staničovu 
| chatu. Ja sa vydávam po ľavom chodníku priamo do strmého žľabu, ktorý ma 
| privádza do sedla Konjski preval (2020 mnm, 09:30). Tu po sérii rozdeľovníkov 
| v hmle miesto na Dom Planika stúpam smerom na Triglavski dom. Chvalabohu 
| pod Triglavským domom je polhodinová istená traverza na Planiku, čo hneď 
| aj využívam. Dom Planika (2401 mnm, 10:30). Konečne začínam stretávať ľudí. 
| Teda ľudí, 90 percent je Čechov.
|
| Po občerstvení sa rozhodujem pre kratší, ale vraj obtiažnejší výstup 
| Triglavskou škarpou. Už pri výstupe trhlinou stále viac oceňujem moje nové 
| Vibramy. Cesta po hrebeni istená feratami a skobami typu oceľová tyčinka 
| v skale je úžasná. Občas, keď vietor trošku rozveje hmlu, vidím pod sebou 
| hlboké priepasti a pýtam sa prečo. Vietor duje stále viac a občas prší, 
| ale keď už som tu, napredujem ďalej. Po hodine som konečne na hlavnom vrchole 
| Triglavu (2864 mnm, 12:00). Na pravé poludnie a sám. Čakám pri posiľňujúcej 
| Tatranke asi 20 minút, či náhodou neprikvitne niekto na vrchol. Nie. Razím 
| štempeľ s Aljaževovým stĺpom ako hlavným motívom do mapy, fotografujem 
| autoportrét a za mierneho dažďa začínam zostup. Ešte spomeniem, že hneď pod 
| hlavným vrcholom je Zavečišče, taká diera slúžiaca jako núdzový úkryt pred 
| zlým počasím. Pre zostup som volil istenú cestu na Triglavski dom. Chcel 
| by som ju vidieť za jasného počasia.
|
| Za hodinu vchádzam do bufetu v Triglavskom dome (2515 mnm, 13:30) relatívne 
| stále čerstvý. Triglavski dom je najvyššie položené trvalo obývané miesto 
| v Slovinsku, takže naša hvezdáreň na Lomnickom štíte je vyššie. Stále 
| tu lieta helikoptéra s nákladom. Je tu aj kostol! Prichádzajú aj Plzeňáci 
| s podivuhodne rýdzimi slovenskými menami, ktorí vyrážali z Kovinarskej koče 
| neskôr a plánovali urobiť Triglav za 2 dni. Ja sa cítim O.K., čiže krízový 
| variant s prespaním pod Triglavom sa nekoná a ešte keď k tomu prirátam 
| nervózneho kolegu dolu… Nebudem predlžovať, za 4 hodiny som späť 
| na Kovinarskej koči (18:00). 
|
| Po krátko oddychu štartujem Favorita a vyrážam do večerného Udine 
| v Taliansku. Nakoniec zastavujem v Aquileji, ako ráno zisťujem pri cintoríne, 
| a ukladám sa na zaslúžený odpočinok. Ale to už je iná kapitola.
|
'-------------------------------------------------------[updated: 22/02/2001]-.
                                       .|
 --> back                                 *-'