st.gif (6578 bytes)

st_modem.gif (4576 bytes)

st_ip.gif (4808 bytes)

st_isdn.gif (4753 bytes)ST a problém roku 2000

Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava (ďalej len ´ST´)

Úvod

Riešenie

Dokumenty

Kontakt

Zdroje